موضوعات = ریاضی
تعداد مقالات: 52
1. یک تعمیم از مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه‌ی TOPSIS مبتنی بر یکنواخت‌سازی مطلوبیت شاخص‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

10.22055/jamm.2020.27384.1647

احمد کاظمی فرد


2. یک رویکرد برنامه ریزی دوسطحی برای مسأله توسعه تأثیر در شبکه در فضای رقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1399

10.22055/jamm.2020.29355.1712

فرناز هوشمند خلیق


3. کوچکترین رده‌ی زیرجبرهای شامل مجموعه های آغازی از یک BCK-مشبکه ی جابجایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1398

10.22055/jamm.2020.28257.1678

حبیب حریزاوی؛ طیبه کوچک پور


4. یک روش کنترل کننده غیرخطی برای پایدارسازی سیستمهای دینامیکیِ آشوبناک مرتبه کسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1398

10.22055/jamm.2020.26836.1622

احمد رضا حقیقی؛ محمد پور محمود اقابابا؛ نسیم اصغری؛ مجید روحی


5. روش عددی برای حل یک کلاس از مساله کنترل بهینه کسری دوبعدی با کمک ماتریس های عملیاتی چندجمله ای لژاندر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1398

10.22055/jamm.2020.24146.1516

یاسر نور علی زاده؛ محمود بهروزی فر؛ محسن علیپور


6. حل عددی معادله تلگراف دو بعدی با استفاده از روش پترو-گالرکین موضعی بدون شبکه بندی مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1399

10.22055/jamm.2020.27924.1668

علی شکری؛ عرفان بهمنی


7. مدل مرتبۀ کسری سرمایش یک جسم نیمه‌نامتناهی با تابش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1398

10.22055/jamm.2020.28911.1697

شاهرخ اسماعیلی


9. ابر کارایی بر پایه مدل SBM درتحلیل پوششی داده های فازی تعمیم یافته

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 126-145

10.22055/jamm.2019.21655.1422

مژگان منصوری کلیبر؛ علی اشرفی


10. تعمیم مفهوم کارای منصف در مسائل بهینه‌سازی چندهدفی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-190

10.22055/jamm.2019.26673.1614

داود فروتن‌نیا؛ مینا مرآتی


11. مدل‌سازی تاثیر تغییرات فصلی و مرگ‌ومیر زنبورهای پرستار در کلونی زنبور عسل

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-92

10.22055/jamm.2019.26669.1613

شاهین باقری؛ مهدی میرزائی؛ رضوان صالحی


12. گراف تسلط کلمات دودویی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 191-205

10.22055/jamm.2019.26702.1616

فرزاد شاویسی؛ سهیلا نصوری


13. مدلسازی آشوب در دستگاه‌های دینامیکی قطعه‌ای هموار با یک نقطه‌ی ناپیوستگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-105

10.22055/jamm.2019.26024.1588

مهدی پوربرات؛ نذا عباسی؛ رؤیا مکرونی


14. بازنگری رهیافت نارایانا بر قضیه چانگ ‌ــ ‌فِلر

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 206-212

10.22055/jamm.2019.27150.1640

سید محسن قریشی شهرکی


15. برنامه ریزی درجه دوم محدب تعمیم یافته برای حل دستگاه های خطی فازی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 146-170

10.22055/jamm.2019.26438.1605

امید سلیمانی فرد؛ ناصر آخوندی؛ محدثه رمضان زاده؛ مرتضی گچ پزان


17. نگاشت های R - s - پیوسته

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 213-225

10.22055/jamm.2019.26434.1606

معصومه اعتبار


18. وجود و یکتایی جواب‌های متناوب مجانبی در مدل شکار- شکارچی دوری چهارگونه ای

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-160

10.22055/jamm.2018.24716.1540

محمد حسین رحمانی دوست؛ فرزانه مطهری نسب


20. درباره‌ی مدول‌های آلفا-شبه کرول

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-180

10.22055/jamm.2019.26269.1602

مریم داودیان


23. جوابهای عددی یک مدل ریاضی از دینامیک پلانکتون-اکسیژن با استفاده از یک روش بدون شبکه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 74-93

10.22055/jamm.2018.13726

احمد شیرزادی؛ شبنم قایدی؛ منصور صفرپور؛ قربانعلی باقری بردی


24. C*-جبرها و جبرهای کامیان-پسک تجزیه ناپذیر

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 94-112

10.22055/jamm.2018.25235.1566

مریم کشول رجب زاده؛ حسین لرکی


25. حل عددی برخی مسائل مستقیم و معکوس هدایت گرمایی دوبعدی به کمک روش جواب بنیادی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-86

10.22055/jamm.2018.13724

جواد دمیرچی؛ علی جانمحمدی؛ مسعود حسن پور؛ رضا معمار باشی