تعداد مقالات: 143
78. برآورد شبه درستنمایی مدل کسینوسی توزیع فون میزس دومتغیره

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-86

سیما نوری جویباری؛ موسی گل علی زاده


79. مدل‌سازی تاثیر تغییرات فصلی و مرگ‌ومیر زنبورهای پرستار در کلونی زنبور عسل

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-92

10.22055/jamm.2019.26669.1613

شاهین باقری؛ مهدی میرزائی؛ رضوان صالحی


80. روش شبه خطی کردن موجک هار برای حل مسائل غیر خطی تراسچ و براتو

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-102

10.22055/jamm.2018.18862.1307

محمد ضارب نیا؛ حسین حسین برندک ایمچه


81. رسته هموتوپی از بافه های شبه منسجم تخت و هم تاب روی اسکیم های شبه فشرده و منفک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22055/jamm.2020.30236.1741

اسماعیل حسینی


82. حل عددی برخی مسائل مستقیم و معکوس هدایت گرمایی دوبعدی به کمک روش جواب بنیادی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-86

10.22055/jamm.2018.13724

جواد دمیرچی؛ علی جانمحمدی؛ مسعود حسن پور؛ رضا معمار باشی


83. تحلیل بیزی در خانواده توزیع های نمایی تعمیم یافته

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 66-78

صدیقه امیدوار شلمانی؛ احمد پارسیان؛ علی کریم نژاد؛ لیلا گل پرور


84. آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی وزنی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-83

محمدمهدی مقامی؛ نصراله ایران پناه


85. کاربرد توزیع‌های آمیخته - مقیاس نرمال چند متغیره در برازش مدل‌های چند سطحی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 71-88

ریحانه شکل آبادی؛ ایرج کاظمی


87. براوردگر پیش آزمون در مدل نمایی دو پارامتری تحت سانسور فزاینده نوع دوم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-89

10.22055/jamm.2016.12030

اکبر اصغرزاده نشلی؛ محمد شریفی


88. جوابهای عددی یک مدل ریاضی از دینامیک پلانکتون-اکسیژن با استفاده از یک روش بدون شبکه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 74-93

10.22055/jamm.2018.13726

احمد شیرزادی؛ شبنم قایدی؛ منصور صفرپور؛ قربانعلی باقری بردی


90. بررسی وجود جواب‌های دسته‌ای از معادلات شرودینگر شبه خطی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-91

10.22055/jamm.2017.12997

یعقوب جلیلیان؛ ایرج دهساری


91. سه مدل اساسی در ریاضیات مالی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 77-96

عبدالساده نیسی؛ رویا چمنی انباجی؛ لیلی شجاعی منش


92. مدلسازی ریاضی جریان خون به‏ عنوان سیال دولایه ‏ای در طول رگ گرفته شده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 79-99

احمد رضا حقیقی؛ محمد شهبازی اصل


93. انتخاب تامین کننده پایدار و تخصیص سفارش با الگوریتم تغییر شکل یافته بندرز

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 81-102

مهدی اشرفی؛ کمال چهارسوقی


94. تقارن جواب بهین برای دامنه‌ای متقارن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-88

10.22055/jamm.2016.12305

محسن زیوری رضاپور؛ مهدی جلالوند


95. مقایسه روش‌های خودگردان و شبکه عصبی خودگردان در سری-های زمانی غیرخطی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 85-106

مسعود عیسی پره؛ نصراله ایران پناه؛ مرجان کائدی


96. ساکل موضعی (C(X

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 87-99

سمیه سلطانپور؛ مهرداد نامداری


97. مدل مرتبۀ کسری سرمایش یک جسم نیمه‌نامتناهی با تابش

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 88-105

10.22055/jamm.2020.28911.1697

شاهرخ اسماعیلی


98. حل تحلیلی معادله انتقال آلاینده در رودخانه با ضرایب متغیر دلخواه با استفاده از تکنیک تبدیل انتگرالی تعمیم‌یافته

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-116

10.22055/jamm.2017.13105

ناظم باوندپوری گیلان؛ مهدی مظاهری؛ مرتضی فتوحی فیروزآبادی


99. مدلسازی آشوب در دستگاه‌های دینامیکی قطعه‌ای هموار با یک نقطه‌ی ناپیوستگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-105

10.22055/jamm.2019.26024.1588

مهدی پوربرات؛ نذا عباسی؛ رؤیا مکرونی


100. مدل سازی ریاضی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز با در نظر گرفتن ریسک تامین: مطالعه موردی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-122

10.22055/jamm.2018.18354.1303

طهمورث سهرابی؛ محسن اعتماد؛ محمد رضا فتحی