تعداد مقالات: 143
101. مقایسه تصادفی سیستم‌های ‎k‎ از ‎n‎ براساس تابع دگرشکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22055/jamm.2020.30655.1748

الهام خالق پناه نوقابی؛ مجید رضائی؛ مجید چهکندی


102. مدل ساختاری دانش یادگیرنده بر اساس طراحی اهداف آموزشی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 79-97

الهه امینی فر؛ بهرام صالح صدق پور؛ زهرا صباغ زاده فیروز آبادی


103. تحلیل بیزی مدل‌های رگرسیونی عرض از مبدأ تصادفی با توزیع لاپلاس- چوله

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-101

راضیه محمدی؛ ایرج کاظمی


104. نتایجی درباره گروه های کامل

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 85-94

10.22055/jamm.2018.13725

بهروز عدالت زاده؛ حمید محمدزاده


105. استفاده از سیستم دسته‌بند چندگانه برای تشخیص بیماری آندومتریوز: رویکرد زیرفضای تصادفی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 89-107

محمدرضا آخوند؛ محمدعلی باقری؛ علی موسوی؛ اشرف معینی


107. ارائه یک روش برنامه ریزی پویا کارا جهت بهینه سازی مسئله اندازه سفارش با محدودیت ظرفیت

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 89-102

10.22055/jamm.2016.12300

وحید حاجی پور؛ محمدرضا محمدی زاده؛ مرتضی عباسی


110. C*-جبرها و جبرهای کامیان-پسک تجزیه ناپذیر

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 94-112

10.22055/jamm.2018.25235.1566

مریم کشول رجب زاده؛ حسین لرکی


111. گسترش مدل چرخه سلولی سرطان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 97-106

محمد کیانپور؛ طاهره اکبریان


114. مدل های خطرهای متناسب و شکنندگی برای تحلیل داده های بقای فضایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-123

محسن محمدزاده؛ کیومرث مترجم؛ آمنه آبیار


115. نیم‌حلقه‌های مثبت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 103-125

رستم محمدیان


117. برآورد پارامتر قابلیت اعتماد R=P(X>Y) در توزیع لیندلی توانی با استفاده از داده‌های رکورد بالایی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 106-134

10.22055/jamm.2020.29827.1724

عباس پاک؛ علی اکبر جعفری؛ محمدرضا محمودی


118. مقایسه بازه‌های اطمینان خودگردان برای میانگین زمان پاسخ دریک مطالعه شبیه سازی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-130

حسین کاظم زاده قره چبق؛ بهمن تارویردی زاده؛ علیرضا افشاری صفوی


120. مدل رگرسیون نیمه‌پارامتری مکان-مقیاس با دم‌های نیمه‌سنگین بر اساس توزیع هایپربولیک سکانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22055/jamm.2020.31201.1763

جمیل اونق؛ حسین باغیشنی؛ احمد نزاکتی


121. آزمون فرض تساوی میانگین ها در مقابل فرض مرتب شده در توزیع نرمال چند متغیره

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 99-118

ابوذر بازیاری؛ رحیم چینی پرداز؛ علی اکبر راسخی


122. ابر کارایی بر پایه مدل SBM درتحلیل پوششی داده های فازی تعمیم یافته

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 126-145

10.22055/jamm.2019.21655.1422

مژگان منصوری کلیبر؛ علی اشرفی


124. وجود و یکتایی جواب‌های متناوب مجانبی در مدل شکار- شکارچی دوری چهارگونه ای

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-160

10.22055/jamm.2018.24716.1540

محمد حسین رحمانی دوست؛ فرزانه مطهری نسب


125. وجود سه جواب برای معادلات تفاضلی با استفاده از روش های تغییراتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

10.22055/jamm.2020.30573.1746

شاپور حیدرخانی؛ امجد سالاری