تحلیل بیزی در خانواده توزیع های نمایی تعمیم یافته

نوع مقاله: اصیل

نویسندگان

گروه آمار، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله مینیماکس بودن برآوردگر بیزی تعمیم یافته پارامتر شکل توزیع نمایی تعمیم یافته را تحت تابع زیان مربع خطای وزنی مورد بررسی قرار میدهیم. یک روش متعارف در تحلیل بیزی زمانی که اختلاف نظر در مورد توزیع پیشین وجود دارد، انتخاب یک کلاس از توزیع های پیشین و دستیابی به تصمیم بهینه در آن کلاس است که به روش بیزی استوار معروف است. در این راستا برآوردگر تأسف پسین گاما مینیماکس را برای خانواده توزیعهای نمایی تعمیم یافته تحت تابع زیان مربع خطای وزنی به دست میآوریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bayesian Inferences in Generalized Exponential Distribution

نویسندگان [English]

  • Sediqeh Omidvar Shalmani
  • Ahmad Parsian
  • Ali Karimnejad
  • leila Golparvar
Department of Statistics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, we discuss minimaxity of Generalized Bayes estimator of the shape parameter of Generalized Exponential (GE) distribution under Weighted Square Error Loss (WSEL) function. A common approach to the prior uncertainty in Bayesian analysis is to choose a class of prior distributions and look for an optimal decision within this class. This is known as robust Bayesian methodology. We obtain Posterior Regret Gamma Minimax estimator of the shape parameter of GE distribution under WSEL function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generalized Bayes Estimator
  • Generalized Exponential Distribution
  • Minimax estimator
  • Posterior Regret Gamma Minimax