روش هاى چند گامی مستقل از مشتق برای حل عددی معادلات غیر خطی

نوع مقاله: اصیل

نویسندگان

1 گروه ریاضی کاربردی دانشگاه ملایر

2 کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی دانشگاه ملایر

چکیده

در این مقاله٬ خانواده­ای از روش­های چند گامی کارا و مستقل از مشتق را برای حل عددی معادلات غیر­خطی بیان می­کنیم. این روش­های چند گامی مبتنی بر چند جمله ­ای درونیاب نیوتن و روش تجزیه آدومیان[1] بهبود یافته می­باشند. مرتبه همگرایی این روش­ها را محاسبه می­کنیم و با استفاده از چند مثال کارایی روش­های چند گامی مستقل از مشتق را  نشان می­دهیم.کلیدواژه‌ها