مدلسازی ریاضی جریان خون به‏ عنوان سیال دولایه ‏ای در طول رگ گرفته شده

نوع مقاله: اصیل

نویسندگان

گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

در این مقاله یک مدل ریاضی برای جریان خون پالسی و دولایه ‏ای در طول "رگ گرفته‌شده" شبیه ‏سازی شده است. در این شبیه‌سازی رگ خونی، انعطاف‏ پذیر و جریان خون به ‏صورت دولایه ‏ای است، به ‏طوری که لایه مرکزی سیال میکروپلار و لایه ‏ی جانبی سیال نیوتنی پلاسما است. معادلات حاکم بر جریان خون دولایه ‏ای با اعمال تبدیل مختصات مناسب و با به‏ کارگیری روش تفاضل متناهی به‏صورت عددی حل شده‏ و پروفیل سرعت برای جریان خون دولایه ‏ای به‏دست آمده است. مشخصه ‏های اصلی جریان خون ازجمله دبی حجمی و مقاومت در برابر جریان از روی پروفیل سرعت حاصل‌شده و در مورد تأثیر میزان گرفتگی برروی آن‌ها بحث شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Mathematical modeling of a two layered blood flow through constricted vessels

نویسندگان [English]

  • Ahmad Haghighi
  • Mohammad Shahbazi Asl
Department of Mathematics, Urmia University of technology, Urmia, Iran
چکیده [English]

A mathematical model of pulsatile and two-layered blood flow through constriction vessels is simulated in this paper. The blood vessel has been assumed to be elastic and the blood flow is treated as a two-layered fluid, such that the core region is a micropolar fluid and the peripheral layer is a Newtonian plasma fluid. By applying suitable coordinate transformation, the governing equations have been solved numerically using the finite difference method, and the velocity profile of the two-layered blood flow has been achieved. The flow characteristics including the volumetric flow rate and the resistive impedance were obtained, and the effects of the stenosis size on these characteristic have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micropolar Fluid
  • Constricted vessels
  • Newtonian fluid
  • Finite difference method
  • Blood flow

Download Fulltext