انتخاب تامین کننده پایدار و تخصیص سفارش با الگوریتم تغییر شکل یافته بندرز

نوع مقاله: اصیل

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه تربیت مدرس

2 تربیت مدرس

چکیده

این مقاله به بررسی پایداری و محورهای اصلی و فرعی پایداری در انتخاب و همکاریهای طولانی مدت با تامین کنندگان می پردازد. در این مقاله محورهای اصلی و فرعی در موضوع پایداری معرفی و شاخصه های برای ارزیابی پایدار تامین کنندگان ارائه شده است. به منظور ارائه روشی برای انتخاب تامین کننده پایدار، با در نظر گرفتن ارتباطات طولانی مدت سازمان - تامین کننده مدلی دوسویه ارائه شده که به منظور حل این مدل دوسویه که در رده مدلهای غیرخطی و شکلی خاص از مدلهای درجه دو طبقه بندی می شود، روش تغییر یافته الگوریتم بندرز برای تجزیه مساله و حل آن پیشنهاد شده است و در پایان کارایی روش ارائه شده با یک مثال عددی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sustainable supplier selection and order allocation with modified benders decomposition

چکیده [English]

Supplier selection is an important decision in the management of a supply chain that is depends on various factors and parameters. Recent emphasis on sustainability in supply chain management has made this selection more complex. Many tools have been developed with a variety of formal modeling techniques. These techniques may be limited for a variety of reasons. An integrated Sustainable supplier selection and order allocation model is discussed in this paper to apply sustainability attributes in supplier selection and develop a bilinear goal programming model for integrated order allocation model. Bilinearity in goal programming is handled with a modified Benders decomposition method and numerical results shows the efficiency of the proposed model. Implications of the model and future research directions conclude the paper

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainability
  • supplier selection
  • bilinear programming
  • benders decomposition