یک نگرش جدید برای آزمون فرضیه های فازی بر اساس p-مقدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آمار، دانشگاه بیرجند

چکیده

در این مقاله، یک شیوه جدید برای آزمون فرضیه های فازی بر اساس رویکرد p-مقدار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در این روش، ابتدا فرضیه های مورد نظر بر اساس مجموعه های فازی معرفی می گردند، و آنگاه، p-مقدار بر اساس انتگرالگیری روی دلتا-برشهای فرضیه صفر فازی محاسبه می گردد. با مقایسه p-مقدار ارائه شده با سطح معناداری آزمون، تصمیم گیری در مورد رد یا پذیرش فرضیه صفر فازی انجام می گیرد. در نهایت، با ارائه برخی مثال های عددی، روش مورد نظر تشریح گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A new approach for testing fuzzy hypotheses based on p-value

نویسنده [English]

  • Mohsen Arefi
Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences and Statistics, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

In this paper, a new approach is presented for testing fuzzy hypotheses based on p-value method. In this method, we first formulate the hypotheses of interest by fuzzy sets, and then, the p-value is defined to integrate under the -cuts of null fuzzy hypothesis. To compare the proposed p-value with the test significance level, we decide to accept or reject the null fuzzy hypothesis. Finally, the proposed method is employed by some numerical examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Testing statistical hypothesis
  • Test statistic
  • Fuzzy hypothesis
  • p-value