نتایجی درباره گروه های کامل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی،دانشکده علوم،دانشگاه رازی،کرمانشاه

2 گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران

چکیده

فرض کنید یک G گروه کامل باشد. در این مقاله با روش جدیدی ثابت می کنیم که هر خودریختی از گروه G را می توان به طور یکتا به یک خودریختی از گروه پوششی G گسترش داد. همچنین ثابت می کنیم اگر G یک فاکتور مرکزی از گروهی مثل H باشد آنگاه هر خودریختی از گروه G به طور یکتا به یک همریختی از گروه پوششی G به H گسترش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Some results on perfect groups

نویسندگان [English]

  • Behrouz Edalatzadeh 1
  • Hamid Mohammadzadeh 2
1 Department of Mathematics‎, ‎Faculty of Science‎, ‎Razi University‎, ‎Kermanshah‎, ‎Iran
2 Department of Mathematic, Faculty of Mathematical Sciences, University of Science and Technology of Mazandaran, Behshahr, Iran.
چکیده [English]

Let G be a perfect group. In this paper we use a new method to prove that any automorphism of G can be lifted to a unique automorphism of its covering group. Also, we show that if G is a central factor of some group H then any automorphism of G can be lifted to aunique homomorphism from the covering group of G to H.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfect group
  • covering group
  • automorphism