تعمیم مفهوم کارای منصف در مسائل بهینه‌سازی چندهدفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ریاضی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

هدف این مقاله تعمیم مفهوم کارای منصف به وسیله معرفی کردن A-کارای منصف می‌باشد که A ماتریسی با درایه‌های نامنفی است. شرایطی ارائه شده که تضمین می‌دهد رابطه A-غالب منصف، رابطه اولویت منطقی منصف است. بعلاوه ساختار مجموعه جواب‌های A-کارای منصف بررسی شده و ثابت شده که مجموعه جواب‌های A-کارای منصف زیرمجموعه جواب‌های کارا است از اینرو برای کاهش جواب‌های بهینه پارتو می‌توان از جواب‌های A-کارای منصف استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Generalization of the concept of equitable efficiency in multiobjective optimization problems

نویسندگان [English]

  • Davoud Foroutannia
  • Mina Merati
Department of Mathematics, Vali Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

The main purpose of the paper is to generalize the concept of equitable efficiency‎ ‎by introducing the concept of equitable A-efficiency‎, ‎where A is an arbitrary matrix with non-negative‎ ‎entries‎. ‎Two conditions are provided to ensure that the relation of equitable A-dominance is an equitable rational preference relation‎. ‎Furthermore the structure of equitably A-efficient set is investigated and is proved that the set of equitably A-efficient solutions is contained within the set of efficient‎. ‎Hence to reduce Pareto-optimal solutions‎, ‎we can use equitably A-efficient solutions‎.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficient solution
  • Nondominated
  • Equitable
  • Preference relation
  • Multiobjective optimization