اعضای هیات تحریریه

سردبیر

فریبرز آذرپناه

توپولوژی (حلقه های توابع پیوسته) گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز

maths.scu.ac.ir/~azarpanah
azarpanahipm.ir
+989161133687
0000-0002-0788-2195

مدیر مسئول

رحیم چینی‌پرداز

استنباط آماری، سری های زمانی گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

maths.scu.ac.ir/~chinipardaz.r
chinipardaz_rscu.ac.ir
0611 33330464
0000-0003-1058-4735

h-index: 7  

ویراستار ارشد

علی رضایی علی‌آباد

ریاضی (نظریه مشبکه، توپولوژی و آنالیز) گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران

aliabady_rscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

غلامعلی پرهام

احتمال، فرایندهای تصادفی گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

maths.scu.ac.ir/~parham
parham_gscu.ac.ir
0611 33330464
0000-0001-6574-9213

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمد جلوداری ممقانی

نظریه هندسی گروه‌ها دانشگاه علامه طباطبایی

j_mamaghaniatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

تمبا دوبه

ساختارهای جبری مرتب، تئوری قاب‌ها دانشگاه افریقای جنوبی (یونیسا)، افریقای جنوبی

dubetaunisa.ac.za

حمزه ترابی

آمار دانشگاه یزد

htorabiyazd.ac.ir

قاسم حیدری‌نژاد

Numerical simulation thermo-fluid دانشکده مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

gheidarimodares.ac.ir

محمدرضا درفشه

گروه‌های متناهی بخش ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و کامپیوتر، پردیس علوم، دانشگاه تهران

darafshehut.ac.ir

عبدالرحمن رازانی

نظریه معادلات دیفرانسیل عادی و پاره ای، نظریه نقطه ثابت گروه ریاضی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین ایران

razani.sci.ikiu.ac.ir
razanisci.ikiu.ac.ir
0000-0002-7172-9241

h-index: 10  

جلیل رشیدی نیا

آنالیز عددی گروه ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/2899/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7
rashidiniaiust.ac.ir
0000-0002-9177-900X

h-index: 23  

محمدرضا زادکرمی

آمار گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز

zadkarami_mscu.ac.ir

منصور سراج

تحقیق در عملیات گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

maths.scu.ac.ir/~msaraj
msarajscu.ac.ir
0611 33330464
0000-0003-4047-5185

h-index: 8  

سهراب عفتی

کنترل بهینه و بهینه سازی، مدل سازی شبکههای عصبی گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

s-effati.profcms.um.ac.ir
s-effatium.ac.ir
0000-0001-9752-0034

h-index: 19  

محمدرضا علوی

آمار گروه آمار، دانشگاه شهید چمران

alavi_mscu.ac.ir

علی‌رضا فخارزاده جهرمی

ریاضی (بهینه سازی، کنترل بهینه، طراحی شکل بهینه، ریاضی پزشکی، ٍَِ، داده کاوی) دانشگاه صنعتی شیراز

a_fakharzadehsutech.ac.ir

محمد هادی فراهی

ریاضی -کاربردی گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

farahi.profcms.um.ac.ir
farahimath.um.ac.ir
0000-0002-9711-6936

h-index: 13  

سعید قهرمانی

احتمال، فرایندهای تصادفی دانشگاه وسترن نیو انگلند آمریکا

sghahramwne.edu

امیدعلی کرم‌زاده

ریاضی (نظریه حلقه ها و مدول ها، حلقه های توابع پیوسته و آموزش ریاضی) گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران

karamzadehscu.ac.ir

مجتبی گنجعلی

مدلهای خطی، مدلهای خطی تعمیم یافته گروه آمار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375289
m-ganjalisbu.ac.ir
0000-0002-8574-1750

h-index: 11  

غلامرضا محتشمی برزادران

استنباط آماری دانشگاه فردوسی مشهد

grmohtashamium.ac.ir

جمشید موری

ریاضی، گروه‌های متناهی دانشگاه نورث وست (NWU) افریقای جنوبی

jamshid.moorinwu.ac.za

مهرداد نامداری

ریاضی (جبرجابه جایی، ساختارهای جبری مرتب) گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز

namdariipm.ir

سیامک نوربلوچی

آمار بیزی در پزشکی مدرسه پزشکی دانشگاه مینه سوتا آمریکا

noorb002umn.edu

مدیر داخلی

سمیه طاهری‌فر

مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز

s.taherifarscu.ac.ir
09163082055

کارشناس نشریه

صدیقه مومنی

ادبیات دراماتیک دانشگاه شهید چمران اهواز

jammscu.ac.ir
06133330464