نویسنده = رحیم چینی پرداز
تعداد مقالات: 3
1. توزیع چوله نرمال چندمدی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 382-399

10.22055/jamm.2021.35652.1873

فروغ نقیبی؛ سید محمد رضا علوی؛ رحیم چینی پرداز


3. آزمون فرض تساوی میانگین ها در مقابل فرض مرتب شده در توزیع نرمال چند متغیره

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 99-118

ابوذر بازیاری؛ رحیم چینی پرداز؛ علی اکبر راسخی