نویسنده = احمد پارسیان
تعداد مقالات: 2
1. استنباط بیزی از توزیع نمایی دوپارامتری در سانسور هیبرید نوع اول

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-26

احمد پارسیان؛ فریبا عزیزی


2. تحلیل بیزی در خانواده توزیع های نمایی تعمیم یافته

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 66-78

صدیقه امیدوار شلمانی؛ احمد پارسیان؛ علی کریم نژاد؛ لیلا گل پرور