نویسنده = محسن محمدزاده
رگرسیون بتای آمیخته افزوده و مدل‌بندی نسبت شاغلین در خانوار

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 19-36

10.22055/jamm.2017.13102

زهره فلاح محسن خانی؛ محسن محمدزاده


برآورد کوچک ناحیه ای و پیشگویی فضایی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 23-40

10.22055/jamm.2016.12302

محسن محمدزاده؛ زهرا ناصری


مدل های شکنندگی و خطرهای متناسب برای تحلیل داده های بقای فضایی

دوره 4، شماره 2، آبان 1393، صفحه 101-123

محسن محمدزاده؛ کیومرث مترجم؛ آمنه آبیار


تحلیل استوار داده های فضایی در حضور داده های دورافتاده

دوره 2، شماره 2، آبان 1391، صفحه 33-48

محسن محمدزاده؛ انور محمدی