نویسنده = �������� �������� �������������� ����������
روشی جدید در تعیین ورشکستگی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تئوری مجموعه های راف فازی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-22

10.22055/jamm.2016.12301

آیدا باتمیز؛ فرانک حسین زاده سلجوقی؛ علی اکبر ثانوی


مدلی جدید برای تعیین نقاط اتکا در تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 61-79

فرانک حسین زاده سلجوقی؛ زهرا الهی مقدم