نویسنده = ���������������� ����������
انتخاب متغیر در مدل‌های آمیخته متناهی تعمیم‌یافته نیم‌پارامتری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-26

فرزاد اسکندری؛ احسان ارمز؛ رحمان فرنوش


تحلیل بیزی مدل های شکنندگی در بررسی داده های بقا طولانی مدت

دوره 2، شماره 2، آبان 1391، صفحه 1-19

میترا رحیم زاده؛ فرزاد اسکندری