نویسنده = احسان بهرامی سامانی
تعداد مقالات: 2
1. شناساپذیری در مدل های خطی تعمیم یافته با اثرهای تصادفی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 49-69

الهام تبریزی؛ احسان بهرامی سامانی؛ ناصح جعفری


2. تحلیل پاسخ های آمیخته گسسته و پیوسته رده بندی شده

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 27-44

احسان بهرامی سامانی؛ حمید عالی پور