نویسنده = �������� ���������� ����������
تحلیل بیزی مدل های شکنندگی در بررسی داده های بقا طولانی مدت

دوره 2، شماره 2، آبان 1391، صفحه 1-19

میترا رحیم زاده؛ فرزاد اسکندری