نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی پایداری شبکه عصبی BAM تاخیری دولایه براساس پارامترهای شبکه

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 302-316

10.22055/jamm.2021.34937.1851

زهرا محمدزاده؛ اسداله محمود زاده وزیری؛ اسد عازمی؛ امید ربیعی مطلق


پایداری و بقا در یک مدل ریاضی از تاثیر متقابل منابع آبی و جمعیت بر یکدیگر

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 25-39

10.22055/jamm.2020.30924.1754

امید ربیعی مطلق؛ حاجی محمد محمدی نژاد