نویسنده = �������������� ����������
بررسی مدل ریاضی کبد انسان با رویکرد مشتق کسری کاپوتو

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 750-760

10.22055/jamm.2022.37102.1918

مهدی شبیبی؛ زهره زین العابدینی چرندابی؛ حکیمه محمدی؛ شهرام رضاپور


روش تجزیه آدومین در حل معادله لایه مرزی فالکنر-اسکن

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 231-244

10.22055/jamm.2020.15405

شهرام رضاپور؛ حکیمه محمدی