نویسنده = ������������ ���������� �������� ��������
وجود و یکتایی جواب‌های متناوب مجانبی در مدل شکار- شکارچی دوری چهارگونه ای

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 143-160

10.22055/jamm.2018.24716.1540

محمد حسین رحمانی دوست؛ فرزانه مطهری نسب