نویسنده = �������������� ����������
گراف تسلط کلمات دودویی

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 191-205

10.22055/jamm.2019.26702.1616

فرزاد شاویسی؛ سهیلا نصوری