نویسنده = ���������������������� ����������
اندازه کارلسون و انواع عملگرهای ترکیبی روی فضاهای از نوع بسوف وزندار بردار مقدار

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-12

10.22055/jamm.2022.38918.1974

سپیده نصراصفهانی؛ مصطفی حسنلو؛ ابراهیم عباسی


عملگر استویچ شارما از فضای بسوف به فضای زیگموند

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 573-584

10.22055/jamm.2021.37369.1930

ابراهیم عباسی؛ سپیده نصراصفهانی؛ کمال خلیل‌پور