کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی خطی
تعداد مقالات: 2
1. بر آورد پارامترهای فازی از طریق وزن های فازی و برنامه ریزی خطی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 61-80

10.22055/jamm.2016.12304

صدیقه دانش؛ رحمان فرنوش؛ طاهره رزاق نیا


2. تعیین هم زمان کنترل و وضعیت بهینه در سیستم متضمن غشا مرتعض مستدیر به روش گسسته سازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 27-42

علیرضا فخارزاده جهرمی؛ پرویز الهی؛ ندیمه جعفر پور