کلیدواژه‌ها = آزمون نیکویی برازش
تعداد مقالات: 3
1. تعمیم هایی از اطلاع کولبک-لیب لر بر اساس تابع بقا

دوره 11، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 400-414

10.22055/jamm.2021.35790.1877

هدیه افتخاری مودی؛ هادی علیزاده نوقابی؛ محمد خراشادی زاده


2. آزمون تعیین خطای مشخص سازی مدل خطی عام برای داده های گم شده

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-26

10.22055/jamm.2018.24634.1541

فیاض بهاری؛ صفر پارسی؛ مجتبی گنجعلی


3. آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی وزنی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 67-83

محمدمهدی مقامی؛ نصراله ایران پناه