کلیدواژه‌ها = تابع توزیع تجربی
تعداد مقالات: 1
1. آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی وزنی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 67-83

محمدمهدی مقامی؛ نصراله ایران پناه