کلیدواژه‌ها = شبیه سازی مونت کارلو
تعداد مقالات: 2
1. تعمیم هایی از اطلاع کولبک-لیب لر بر اساس تابع بقا

دوره 11، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 400-414

10.22055/jamm.2021.35790.1877

هدیه افتخاری مودی؛ هادی علیزاده نوقابی؛ محمد خراشادی زاده


2. آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی وزنی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 67-83

محمدمهدی مقامی؛ نصراله ایران پناه