کلیدواژه‌ها = نوسان پذیری تصادفی
تعداد مقالات: 1
1. سه مدل اساسی در ریاضیات مالی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 77-96

عبدالساده نیسی؛ رویا چمنی انباجی؛ لیلی شجاعی منش