کلیدواژه‌ها = مدلهای ریاضی سرطان
تعداد مقالات: 1
1. گسترش مدل چرخه سلولی سرطان

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 97-106

محمد کیانپور؛ طاهره اکبریان