کلیدواژه‌ها = پاسخ‌های آمیخته‌ی پیوسته‌ و گسسته
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پاسخ های آمیخته گسسته و پیوسته رده بندی شده

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 27-44

احسان بهرامی سامانی؛ حمید عالی پور