کلیدواژه‌ها = انتخاب متغیر
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی رگرسیونی به روش تی لاسو بیزی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 365-381

10.22055/jamm.2021.35112.1859

علی شادرخ؛ زهرا خادم بشیری؛ مسعود یارمحمدی


2. انتخاب متغیر در مدل‌های آمیخته متناهی تعمیم‌یافته نیم‌پارامتری

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-26

فرزاد اسکندری؛ احسان ارمز؛ رحمان فرنوش