کلیدواژه‌ها = z-ایدآل
تعداد مقالات: 1
1. ساکل موضعی (C(X

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 87-99

سمیه سلطانپور؛ مهرداد نامداری