کلیدواژه‌ها = مدل های خطی تعمی میافته ی اثرهای تصادفی
تعداد مقالات: 1
1. شناساپذیری در مدل های خطی تعمیم یافته با اثرهای تصادفی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 49-69

الهام تبریزی؛ احسان بهرامی سامانی؛ ناصح جعفری