کلیدواژه‌ها = رگرسیون تعمیم‌یافته‌ی یک مرحله‌ای
تعداد مقالات: 1
1. رگرسیون نیمه پارامتری فازی بر اساس خوشه‌بندی فازی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 37-58

10.22055/jamm.2017.13103

معصومه اسداللهی؛ محمد قاسم اکبری