کلیدواژه‌ها = رگرسیون تاوانیده
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی رگرسیونی به روش تی لاسو بیزی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 365-381

10.22055/jamm.2021.35112.1859

علی شادرخ؛ زهرا خادم بشیری؛ مسعود یارمحمدی