کلیدواژه‌ها = مدل سری زمانی فازی ناپارامتری
تعداد مقالات: 1
1. مدل بندی سری های زمانی ناپارامتری بر اساس داده های فازی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 446-462

10.22055/jamm.2021.37042.1915

فائزه ترکیان؛ مسعود یارمحمدی؛ غلام رضا حسامیان؛ محمد قاسم اکبری