کلیدواژه‌ها = سیستم منسجم
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تصادفی سیستم های کار کرده افزونه و سیستم های افزونه با مؤلفه های کار کرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22055/jamm.2021.36985.1912

پانیذ صمدی؛ مجید رضایی؛ محمد خنجری صادق