موضوعات = ریاضی
تعداد مقالات: 87
1. یافتن جواب‌های بهین دسته‌ای از مسائل بهینه‌سازی پارامتری بر حسب مقادیر پارامتر با استفاده از شبکه‌های عصبی چندلایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

10.22055/jamm.2021.37931.1944

فرزین مدرس خیابانی؛ کبری محمدصلاحی؛ نیما آذرمیر


2. کدهای دوری اریب (F_p^m(F_p^m+uF_p^m-جمعی از طول 2p^s

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22055/jamm.2021.36684.1900

سعید باقری؛ رقیه محمدی حصاری؛ حامد رضایی؛ رشید رضایی؛ کریم سامعی


3. بررسی وجود جواب برای معادله انتگرالی کسری با استفاده از اندازه نافشرد‏گی در فضای باناخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22055/jamm.2021.37610.1933

منوچهر کاظمی


4. پیرامون توابع پیوسته روی LG-توپولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22055/jamm.2021.38159.1952

مهدی بدیعی؛ علی شهیدی کیا؛ حسین کثیری


5. تشخیص پذیری گروه سوزوکی )۲۹(Sz با استفاده از مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22055/jamm.2021.38473.1961

حسین پرویزی مساعد؛ اشرف دانشخواه؛ سید حسن علوی


6. کاربرد روش تکمیل تنسوری بهینه‌سازی شده تک بیتی در بازیافت تصاویر دیجیتالی مخدوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22055/jamm.2021.38887.1971

محسن شاهرضایی؛ علیرضا شجاعی فرد؛ حمیدرضا یزدانی


7. گروه‌‌های لی لورنتسی سوپر-اینشتینی سه بعدی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 415-432

10.22055/jamm.2021.37198.1924

پروانه آتش پیکر؛ علی حاجی بدلی


12. عملگر استویچ شارما از فضای بسوف به فضای زیگموند

دوره 11، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 573-584

10.22055/jamm.2021.37369.1930

ابراهیم عباسی؛ سپیده نصراصفهانی؛ کمال خلیل‌پور


14. ارائه الگوریتمی نوین برای حل مساله ساخت درخت فیلوژنتیک ریشه‌دار بر اساس سه‌تایی‌های ریشه‌دار ورودی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 195-209

10.22055/jamm.2021.35124.1860

هادی پورمحمدی؛ محسن سرداری زارچی؛ محمد علی صحتی؛ محمد میرابی؛ سید حسن مرتضوی زارچ


15. زیرجبر تفکیک‌پذیر تابعی C(X)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 241-252

10.22055/jamm.2021.35004.1870

سمیه سلطانپور


17. تعیین توابع منبع و شار مرزی مجهول در یک مساله نفوذ کسری-زمانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 271-287

10.22055/jamm.2021.35292.1862

صدیقه طوبایی؛ مرتضی گرشاسبی؛ پرستو ریحانی اردبیلی


18. بررسی پایداری شبکه عصبی BAM تاخیری دولایه براساس پارامترهای شبکه

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 302-316

10.22055/jamm.2021.34937.1851

زهرا محمدزاده؛ اسداله محمود زاده وزیری؛ اسد عازمی؛ امید ربیعی مطلق


20. بررسی ویژگی‌هایی از عملگر‌های امید شرطی وزن‌دار

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 355-364

10.22055/jamm.2021.36045.1887

امیر علی یان؛ یوسف استارمی؛ علی عبادیان


21. فضاهای λ-نیم‌فشرده و ‌λ-فشرده‌ی قوی

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-10

10.22055/jamm.2021.34921.1852

معصومه اعتبار؛ محمدعلی سیاوشی


25. تحلیل دینامیکی سیستم شکار‌-‌شکارچی مرتبه کسری مبتنی بر تابع میتاگ‌-‌لفلر

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 49-60

10.22055/jamm.2020.33065.1808

شهناز محمدی؛ فریدون مرادلو؛ مجتبی حاجی پور