موضوعات = ریاضی
مدول‌هایی که در شرط زنجیر دوگانه روی زیرمدول‌های غیر کوچک صدق می‌کنند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22055/jamm.2022.36884.1907

مریم داودیان؛ مهرداد نامداری


پیرامون گاما نیم ابرگروه های مرتب و شبه مرتب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22055/jamm.2022.37327.1928

سهراب استادهادی دهکردی؛ بیژن دواز؛ نوره رخش خورشید


روشی محاسباتی برای یک کمینه‌سازی بازآرایی وابسته به مساله پواسون روی قرص یکّه در صفحه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22055/jamm.2022.39764.2000

محسن زیوری رضاپور


پیرامون ویژگی های جبرهای بولی القاء شده با یک گروه مشبکه یکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.22055/jamm.2022.40581.2032

سودابه کرمدوست؛ سید حسن میرنوری درگاه؛ محمود پورغلامحسین


زیرحلقه‌های ماکسیمال در دامنه‌های پروفر

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 175-184

10.22055/jamm.2022.38944.1973

البرز آذرنگ؛ محمدرضا علینقی زاده


الگوریتمی برای محاسبه ی ایده آل های مرتب نقاط و کاربردهای آن در مدل های زیست شناسی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 304-315

10.22055/jamm.2022.40218.2017

فرزانه امینی خلف بادام؛ سجاد رحمنی؛ عبدالعلی بصیری؛ مارتین کروتزر


اندازه کارلسون و انواع عملگرهای ترکیبی روی فضاهای از نوع بسوف وزندار بردار مقدار

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-12

10.22055/jamm.2022.38918.1974

سپیده نصراصفهانی؛ مصطفی حسنلو؛ ابراهیم عباسی


نیم شبه حلقه های شبه منظم راست ( چپ )

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 24-33

10.22055/jamm.2022.35409.1865

ژاله شمسی؛ شعبان قلندرزاده؛ پرستو ملکوتی راد


خواص پایه ای جبر تولید شده توسط عملگر های ترکیبی وزندار روی فضای 〖L^p-L〗^∞

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 34-44

10.22055/jamm.2022.37301.1927

ابوالقاسم علیشاهی؛ سعیده شمسی گمچی؛ علی عبادیان


چه وقت C+(X) یک نیم حلقه پیوسته است؟

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 54-61

10.22055/jamm.2022.37999.1953

فروغ دلدار؛ شعبان قلندرزاده؛ مهرداد نامداری


رازهای گروه فروبنیوس

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 62-70

10.22055/jamm.2022.38966.1975

محمدرضا درفشه


چندضلعی محدب و برنامه‌ریزی با اعداد صحیح

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 71-80

10.22055/jamm.2022.39205.1981

هادی بصیرزاده؛ محمد یاراحمدی


مقدار ویژه ۱- و گراف‌های فاقد مثلث

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 81-89

10.22055/jamm.2022.38047.1947

حسین اسماعیلیان؛ ابراهیم قربانی


یک مدل برنامه‌ریزی چند‌هدفه برای مساله برنامه‌ریزی دروس دانشگاهی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 90-107

10.22055/jamm.2022.39456.1990

سید علیرضا حسینی دهمیری؛ محمد عارف صمدی