موضوعات = ریاضی زیستی
بررسی عددی مدل ریاضی تکامل مقاومت دارویی در طول شیمی درمانی سرطان با رویکرد ماشین بردار پشتیبان کمترین مربعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1402

10.22055/jamm.2023.43840.2168

ژاله مهرداد؛ آمنه طالعی؛ علیرضا فخارزاده جهرمی


راهکار نظریه بازی ها برای کنترل همه گیری ویروس کرونا

دوره 13، شماره 1، تیر 1402، صفحه 130-141

10.22055/jamm.2023.40976.2045

آرتا امیر جمشیدی؛ سیدمهدی مظلوم


ارائه الگوریتمی نوین برای حل مساله ساخت درخت فیلوژنتیک ریشه‌دار بر اساس سه‌تایی‌های ریشه‌دار ورودی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 195-209

10.22055/jamm.2021.35124.1860

هادی پورمحمدی؛ محسن سرداری زارچی؛ محمد علی صحتی؛ محمد میرابی؛ سید حسن مرتضوی زارچ


تحلیل دینامیکی سیستم شکار‌-‌شکارچی مرتبه کسری مبتنی بر تابع میتاگ‌-‌لفلر

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 49-60

10.22055/jamm.2020.33065.1808

شهناز محمدی؛ فریدون مرادلو؛ مجتبی حاجی پور