موضوعات = جبر
تعداد مقالات: 4
1. کدهای دوری اریب (F_p^m(F_p^m+uF_p^m-جمعی از طول 2p^s

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22055/jamm.2021.36684.1900

سعید باقری؛ رقیه محمدی حصاری؛ حامد رضایی؛ رشید رضایی؛ کریم سامعی


3. نتایجی درباره گروه های کامل

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 85-94

10.22055/jamm.2018.13725

بهروز عدالت زاده؛ حمید محمدزاده


4. ساکل موضعی (C(X

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 87-99

سمیه سلطانپور؛ مهرداد نامداری