موضوعات = آمار
توزیع چوله نرمال چندمدی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 382-399

10.22055/jamm.2021.35652.1873

فروغ نقیبی؛ سید محمد رضا علوی؛ رحیم چینی پرداز


رگرسیون بتای آمیخته افزوده و مدل‌بندی نسبت شاغلین در خانوار

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 19-36

10.22055/jamm.2017.13102

زهره فلاح محسن خانی؛ محسن محمدزاده


رگرسیون نیمه پارامتری فازی بر اساس خوشه‌بندی فازی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 37-58

10.22055/jamm.2017.13103

معصومه اسداللهی؛ محمد قاسم اکبری


بر آورد پارامترهای فازی از طریق وزن های فازی و برنامه ریزی خطی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 61-80

10.22055/jamm.2016.12304

صدیقه دانش؛ رحمان فرنوش؛ طاهره رزاق نیا