موضوعات = آمار فضایی
تعداد مقالات: 8
2. مدل‌بندی داده‌های فضایی-زمانی با گمشدگی غیرقابل چشم پوشی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 39-61

10.22055/jamm.2020.28698.1692

محسن محمدزاده؛ سمیرا زحمت کش


3. تحلیل داده های فضایی-زمانی: مطالعه موردی داده های میانگین سرعت باد روزانه استان زنجان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-76

10.22055/jamm.2019.26917.1624

علی شهنواز؛ علی محمدیان مصمم؛ محمدحسن بهزادی


4. تحلیل بیزی نرخ سرطان معده در استان گیلان با مدل اتوبتا-دوجمله‌ای فضایی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-43

10.22055/jamm.2018.25994.1586

لیلا عابدین پور لیارجدمه؛ حسین باغیشنی؛ نگار اقبال


5. طرح نمونه‌گیری فضایی متعادل دو مرحله‌ای برای پیش‌گویی میدان های تصادفی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-15

10.22055/jamm.2018.13723

محسن محمدزاده؛ رامین خاورزاده


6. برآورد کوچک ناحیه ای و پیشگویی فضایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 23-40

10.22055/jamm.2016.12302

محسن محمدزاده؛ زهرا ناصری


7. مدل های شکنندگی و خطرهای متناسب برای تحلیل داده های بقای فضایی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 101-123

محسن محمدزاده؛ کیومرث مترجم؛ آمنه آبیار