موضوعات = آمار فضایی
تحلیل بیزی نرخ سرطان معده در استان گیلان با مدل اتوبتا-دوجمله‌ای فضایی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 27-43

10.22055/jamm.2018.25994.1586

لیلا عابدین پور لیارجدمه؛ حسین باغیشنی؛ نگار اقبال


برآورد کوچک ناحیه ای و پیشگویی فضایی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 23-40

10.22055/jamm.2016.12302

محسن محمدزاده؛ زهرا ناصری


مدل های شکنندگی و خطرهای متناسب برای تحلیل داده های بقای فضایی

دوره 4، شماره 2، آبان 1393، صفحه 101-123

محسن محمدزاده؛ کیومرث مترجم؛ آمنه آبیار