موضوعات = احتمال
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تصادفی سیستم‌های ‎k‎ از ‎n‎ براساس تابع دگرشکلی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 356-378

10.22055/jamm.2020.30655.1748

الهام خالق پناه نوقابی؛ مجید رضائی؛ مجید چهکندی


2. مقایسه بازه‌های اطمینان خودگردان برای میانگین زمان پاسخ دریک مطالعه شبیه سازی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 107-130

حسین کاظم زاده قره چبق؛ بهمن تارویردی زاده؛ علیرضا افشاری صفوی