موضوعات = مدل های خطی
تعداد مقالات: 11
2. آزمون تعیین خطای مشخص سازی مدل خطی عام برای داده های گم شده

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-26

10.22055/jamm.2018.24634.1541

فیاض بهاری؛ صفر پارسی؛ مجتبی گنجعلی


3. تشخیص داده‌های دورافتاده دایره‌ای با استفاده از یک مدل آمیزاه ای از توزیع‌های فون‌میزس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

10.22055/jamm.2018.20998.1394

موسی گل علی زاده؛ خدیجه عبدی؛ تابان باغفلکی


7. شناساپذیری در مدل های خطی تعمیم یافته با اثرهای تصادفی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 49-69

الهام تبریزی؛ احسان بهرامی سامانی؛ ناصح جعفری


9. تحلیل پاسخ های آمیخته گسسته و پیوسته رده بندی شده

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 27-44

احسان بهرامی سامانی؛ حمید عالی پور