موضوعات = توپولوژی
تعداد مقالات: 5
1. زیرجبر تفکیک‌پذیر تابعی C(X)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 241-252

10.22055/jamm.2021.35004.1870

سمیه سلطانپور


2. فضاهای λ-نیم‌فشرده و ‌λ-فشرده‌ی قوی

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-10

10.22055/jamm.2021.34921.1852

معصومه اعتبار؛ محمدعلی سیاوشی


4. نگاشت های R - s - پیوسته

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 213-225

10.22055/jamm.2019.26434.1606

معصومه اعتبار


5. ساکل موضعی (C(X

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 87-99

سمیه سلطانپور؛ مهرداد نامداری