موضوعات = توپولوژی
جبر باناخ$U(X)$ بر فضای صفر-بعدی $X$

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22055/jamm.2022.42005.2100

علیرضا الفتی


پیرامون توابع پیوسته روی LG-توپولوژی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 666-678

10.22055/jamm.2021.38159.1952

مهدی بدیعی؛ علی شهیدی کیا؛ حسین کثیری


زیرجبر تفکیک‌پذیر تابعی C(X)

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 241-252

10.22055/jamm.2021.35004.1870

سمیه سلطانپور


فضاهای λ-نیم‌فشرده و ‌λ-فشرده‌ی قوی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-10

10.22055/jamm.2021.34921.1852

معصومه اعتبار؛ محمدعلی سیاوشی


نگاشت های R - s - پیوسته

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 213-225

10.22055/jamm.2019.26434.1606

معصومه اعتبار


ساکل موضعی (C(X

دوره 4، شماره 2، آبان 1393، صفحه 87-99

سمیه سلطانپور؛ مهرداد نامداری