موضوعات = گراف و ترکیبیات
جبر ترویلیگر گرافهای چند بخشی کامل

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 428-436

10.22055/jamm.2022.40559.2029

مسعود کریمی؛ الهام تفضلی


مقدار ویژه ۱- و گراف‌های فاقد مثلث

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 81-89

10.22055/jamm.2022.38047.1947

حسین اسماعیلیان؛ ابراهیم قربانی


گراف تسلط کلمات دودویی

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 191-205

10.22055/jamm.2019.26702.1616

فرزاد شاویسی؛ سهیلا نصوری