موضوعات = آنالیز عددی
تقریب تابع مجهول وابسته به زمان در مسئله معکوس تلگراف یک بعدی

دوره 13، شماره 1، تیر 1402، صفحه 92-105

10.22055/jamm.2023.43269.2145

کمال راشدی؛ علی طهماسبی؛ اکبر هاشمی برزآبادی


ساخت تصویر و مکانیزم (سازکار) توموگرافی دانش محور

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 118-137

10.22055/jamm.2022.39848.2006

لعیا افضلی پور؛ تورج نیک آزاد


کاربرد روش تکمیل تنسوری بهینه‌سازی شده تک بیتی در بازیافت تصاویر دیجیتالی مخدوش

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 686-698

10.22055/jamm.2021.38887.1971

محسن شاهرضایی؛ علیرضا شجاعی فرد؛ حمیدرضا یزدانی


تعیین توابع منبع و شار مرزی مجهول در یک مساله نفوذ کسری-زمانی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 271-287

10.22055/jamm.2021.35292.1862

صدیقه طوبایی؛ مرتضی گرشاسبی؛ پرستو ریحانی اردبیلی


جوابهای عددی یک مدل ریاضی از دینامیک پلانکتون-اکسیژن با استفاده از یک روش بدون شبکه

دوره 8، شماره 2، آبان 1397، صفحه 74-93

10.22055/jamm.2018.13726

احمد شیرزادی؛ شبنم قایدی؛ منصور صفرپور؛ قربانعلی باقری بردی


روش شبه خطی کردن موجک هار برای حل مسائل غیر خطی تراسچ و براتو

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 85-102

10.22055/jamm.2018.18862.1307

محمد ضارب نیا؛ حسین حسین برندک ایمچه


مدلسازی ریاضی جریان خون به‏ عنوان سیال دولایه ‏ای در طول رگ گرفته شده

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 79-99

احمد رضا حقیقی؛ محمد شهبازی اصل