موضوعات = آنالیز عددی
تعداد مقالات: 11
1. تعیین توابع منبع و شار مرزی مجهول در یک مساله نفوذ کسری-زمانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 271-287

10.22055/jamm.2021.35292.1862

صدیقه طوبایی؛ مرتضی گرشاسبی؛ پرستو ریحانی اردبیلی


7. جوابهای عددی یک مدل ریاضی از دینامیک پلانکتون-اکسیژن با استفاده از یک روش بدون شبکه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 74-93

10.22055/jamm.2018.13726

احمد شیرزادی؛ شبنم قایدی؛ منصور صفرپور؛ قربانعلی باقری بردی


9. روش شبه خطی کردن موجک هار برای حل مسائل غیر خطی تراسچ و براتو

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-102

10.22055/jamm.2018.18862.1307

محمد ضارب نیا؛ حسین حسین برندک ایمچه


11. مدلسازی ریاضی جریان خون به‏ عنوان سیال دولایه ‏ای در طول رگ گرفته شده

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 79-99

احمد رضا حقیقی؛ محمد شهبازی اصل