موضوعات = آنالیز عددی
ﻳﮏ ﻣﺪﻝ جدید همه گیر ﺷﻨﺎسی در زیست بوم با انتشار و تابع پاسخ رادیکالی

دوره 13، شماره 3، دی 1402، صفحه 467-485

10.22055/jamm.2023.44821.2202

قاسم بریدلقمانی؛ محمد حیدری؛ محمد حسین اکرمی؛ صفیه باقری هامانه


تقریب تابع مجهول وابسته به زمان در مسئله معکوس تلگراف یک بعدی

دوره 13، شماره 1، تیر 1402، صفحه 92-105

10.22055/jamm.2023.43269.2145

کمال راشدی؛ علی طهماسبی؛ اکبر هاشمی برزآبادی


ساخت تصویر و مکانیزم (سازکار) توموگرافی دانش محور

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 118-137

10.22055/jamm.2022.39848.2006

لعیا افضلی پور؛ تورج نیک آزاد


کاربرد روش تکمیل تنسوری بهینه‌سازی شده تک بیتی در بازیافت تصاویر دیجیتالی مخدوش

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 686-698

10.22055/jamm.2021.38887.1971

محسن شاهرضایی؛ علیرضا شجاعی فرد؛ حمیدرضا یزدانی


تعیین توابع منبع و شار مرزی مجهول در یک مساله نفوذ کسری-زمانی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 271-287

10.22055/jamm.2021.35292.1862

صدیقه طوبایی؛ مرتضی گرشاسبی؛ پرستو ریحانی اردبیلی


جوابهای عددی یک مدل ریاضی از دینامیک پلانکتون-اکسیژن با استفاده از یک روش بدون شبکه

دوره 8، شماره 2، آبان 1397، صفحه 74-93

10.22055/jamm.2018.13726

احمد شیرزادی؛ شبنم قایدی؛ منصور صفرپور؛ قربانعلی باقری بردی


روش شبه خطی کردن موجک هار برای حل مسائل غیر خطی تراسچ و براتو

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 85-102

10.22055/jamm.2018.18862.1307

محمد ضارب نیا؛ حسین حسین برندک ایمچه


مدلسازی ریاضی جریان خون به‏ عنوان سیال دولایه ‏ای در طول رگ گرفته شده

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 79-99

احمد رضا حقیقی؛ محمد شهبازی اصل