موضوعات = تحقیق در عملیات
تعداد مقالات: 22
1. یافتن جواب‌های بهین دسته‌ای از مسائل بهینه‌سازی پارامتری بر حسب مقادیر پارامتر با استفاده از شبکه‌های عصبی چندلایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

10.22055/jamm.2021.37931.1944

فرزین مدرس خیابانی؛ کبری محمدصلاحی؛ نیما آذرمیر


6. ارزیابی عملکرد و تعیین بازده به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 309-340

10.22055/jamm.2020.29434.1719

هیلدا صالح؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ محسن رستمی؛ مرتضی شفیعی


9. ابر کارایی بر پایه مدل SBM درتحلیل پوششی داده های فازی تعمیم یافته

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 126-145

10.22055/jamm.2019.21655.1422

مژگان منصوری کلیبر؛ علی اشرفی


14. مدل رشد تومور جامد بدون رگ بر اساس چرخه سلولی با استفاده از اتوماتای سلولی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 55-74

10.22055/jamm.2016.12996

فاطمه پورحسن زاده؛ سید حجت سبزپوشان؛ علی محمد علیزاده؛ ابراهیم عصمتی؛ ریحانه چمنی


15. بررسی وجود جواب‌های دسته‌ای از معادلات شرودینگر شبه خطی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 75-91

10.22055/jamm.2017.12997

یعقوب جلیلیان؛ ایرج دهساری


16. روشی جدید در تعیین ورشکستگی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تئوری مجموعه های راف فازی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-22

10.22055/jamm.2016.12301

آیدا باتمیز؛ فرانک حسین زاده سلجوقی؛ علی اکبر ثانوی


17. ارائه یک روش برنامه ریزی پویا کارا جهت بهینه سازی مسئله اندازه سفارش با محدودیت ظرفیت

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-102

10.22055/jamm.2016.12300

وحید حاجی پور؛ محمدرضا محمدی زاده؛ مرتضی عباسی


18. محاسبه مرز کارای مدل دوسطحی خطی چندهدفه

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 25-45

10.22055/jamm.2016.12027

عباس مهربانی؛ حبیبه صادقی


21. اجرای حسابرسی عملیاتی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده یکپارچه (IDEA): مدرکی از صنعت بیمه ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 21-43

علی اصغر انواری رستمی؛ راحله کلاته رحمانی؛ محمدعلی آقایی؛ عادل آذر