موضوعات = معادلات دیفرانسیل
Numerical Solution of Fokker-Planck-Kolmogorov Time Fractional Differential Equations Using Legendre Wavelet Method Along with convergence and error analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.22055/jamm.2023.40221.2016

شعبان محمدی؛ سید رضا حجازی


Exact solutions of (3+1)-dimensional wave equation via Lie brackets of symmetries

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22055/jamm.2023.42036.2102

سید رضا حجازی؛ حمید عرفانیان


An eigenvalue optimization problem for Dirichlet-Laplacian with a drift

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22055/jamm.2023.43461.2150

محسن زیوری رضاپور


بررسی مدل ریاضی کبد انسان با رویکرد مشتق کسری کاپوتو

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 750-760

10.22055/jamm.2022.37102.1918

مهدی شبیبی؛ زهره زین العابدینی چرندابی؛ حکیمه محمدی؛ شهرام رضاپور


پایداری و بقا در یک مدل ریاضی از تاثیر متقابل منابع آبی و جمعیت بر یکدیگر

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 25-39

10.22055/jamm.2020.30924.1754

امید ربیعی مطلق؛ حاجی محمد محمدی نژاد


بررسی مسایل مقدار مرزی و اولیه شامل معادلات انتگرو دیفرانسیل کسری با هسته‌های تکینی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 97-108

10.22055/jamm.2021.34670.1848

محمد حسین درخشان؛ محمد جهانشاهی؛ همدم کاظمی دمنه


روش تجزیه آدومین در حل معادله لایه مرزی فالکنر-اسکن

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 231-244

10.22055/jamm.2020.15405

شهرام رضاپور؛ حکیمه محمدی


وجود و یکتایی جواب‌های متناوب مجانبی در مدل شکار- شکارچی دوری چهارگونه ای

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 143-160

10.22055/jamm.2018.24716.1540

محمد حسین رحمانی دوست؛ فرزانه مطهری نسب


حل عددی برخی مسائل مستقیم و معکوس هدایت گرمایی دوبعدی به کمک روش جواب بنیادی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 65-86

10.22055/jamm.2018.13724

جواد دمیرچی؛ علی جانمحمدی؛ مسعود حسن پور؛ رضا معمار باشی


تقارن جواب بهین برای دامنه‌ای متقارن

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 81-88

10.22055/jamm.2016.12305

محسن زیوری رضاپور؛ مهدی جلالوند


ارائه فرمول بندی جدید جهت برونیابی پاسخ میدان موج لرزه‌ای و مشتقات آن

دوره 5، شماره 2، آذر 1394، صفحه 47-58

10.22055/jamm.2016.12028

فرزاد مرادپوری؛ علی مرادزاده؛ ری نام کروز پستانا؛ مهرداد سلیمانی منفرد


مدلسازی ریاضی جریان خون به‏ عنوان سیال دولایه ‏ای در طول رگ گرفته شده

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 79-99

احمد رضا حقیقی؛ محمد شهبازی اصل