موضوعات = سیستم های دینامیکی
‏جرم شناسی پست‌مدرن و مدل سازی دینامیکی جرم به کمک ریاضیات

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 534-544

10.22055/jamm.2024.43134.2141

یوسف محمدی؛ حسین خیری؛ رویا قاسم خانی


بررسی پایداری شبکه عصبی BAM تاخیری دولایه براساس پارامترهای شبکه

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 302-316

10.22055/jamm.2021.34937.1851

زهرا محمدزاده؛ اسداله محمود زاده وزیری؛ اسد عازمی؛ امید ربیعی مطلق


مدلسازی ریاضی جریان خون به‏ عنوان سیال دولایه ‏ای در طول رگ گرفته شده

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 79-99

احمد رضا حقیقی؛ محمد شهبازی اصل