موضوعات = سیستم های دینامیکی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی پایداری شبکه عصبی BAM تاخیری دولایه براساس پارامترهای شبکه

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 302-316

10.22055/jamm.2021.34937.1851

زهرا محمدزاده؛ اسداله محمود زاده وزیری؛ اسد عازمی؛ امید ربیعی مطلق


3. مدلسازی آشوب در دستگاه‌های دینامیکی قطعه‌ای هموار با یک نقطه‌ی ناپیوستگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-105

10.22055/jamm.2019.26024.1588

مهدی پوربرات؛ نذا عباسی؛ رؤیا مکرونی


4. مدلسازی ریاضی جریان خون به‏ عنوان سیال دولایه ‏ای در طول رگ گرفته شده

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 79-99

احمد رضا حقیقی؛ محمد شهبازی اصل